SCOPE3 – Strategisk CO2-reduktion på tværs af 3 regioner

SCOPE3 er et internationalt projektsamarbejde mellem de tre venskabsregioner Region Nordjylland i Danmark, Västra Götalandsregion i Sverige og Østfold Fylkeskommune i Norge.

Projektet har til formål gennem systematisk og detaljeret monitorering af CO2-udledning at identificere aktiviteter og enheder som giver anledning til en høj CO2-udledning og at gennemføre handlinger for at nedbringe udledningen. Dermed bidrager projektet til, at regionerne kan udvikle sig i en bæredygtig retning.

Den samlede CO2-udledning for en organisation skyldes dels energiforbrug i bygninger og køretøjer, som anvender fossile brændsler, eller el som er produceret ved afbrænding af affald, biomasse eller fossile brændsler. Denne del af CO-udledningen kaldes SCOPE 1 og 2. Men alle organisationens køb af varer og serviceydelser resulterer i CO2udledning et eller andet sted i verden. Dette skal også beregnes og monitoreres for at få det fulde billede af en organisations CO2-udledning. Denne del af udledningen kaldes SCOPE 3.

Projektperioden er på 2 år fra den 1. april 2017. 

Kontakt

Mette Arleth
Projektleder for SCOPE3
Region Nordjylland
E-mail: mea@rn.dk
Telefon: +45 40 84 54 23

Målet for SCOPE3 er at nedbringe de tre regioners CO2-udledning og styrke den bæredygtige udvikling.

Oversigt over projektets nøgleaktiviteter i 2017.

5. april 2017:

Klimaregnskab og baseline

7. juni 2017:
Klimaregnskab for regionen som geografi

6.-7. september 2017:
Workshop om transport, byggeri og madspild

6. november 2017:
Regnskab og plan

Venskabsregioner

Region Nordjyllland, Västra Götalandsregion og Østfold Fylkeskommune har siden 1949 haft et politisk samarbejde. Historisk set har vægten ligget på videns- og erfaringsudveksling, men der er et tiltagende politisk ønske om at udvikle samarbejdet til i højere grad at omfatte konkrete initiativer. SCOPE3 projektet er et af disse initiativer.

Region NordjyllandKlimaRegion Nordjylland er overskriften på Region Nordjyllands strategiske klimaarbejde. Regionen har forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning med 2% hvert år.

Læs mere om KlimaRegion Nordjylland

Västra Gotalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens miljøarbejde har som formål at være sundhedsfremmende og bidrage til en bæredygtig udvikling via mål om lav klimapåvirkning, lav forekomst af miljø- og sundhedsfarlige stoffer samt et bæredygtigt ressourceforbrug.

Læs mere om Västra Götaland

Østfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune har i en årrække samarbejdet med kommunerne om at få udarbejdet klimastatistik.
I projektet KlimaReg arbejdes med metoder for udarbejdelse af klimaregnskaber.

Læs mere om Østfold Fylkeskommune